Pagbabago sa pagdating ng mga kastila


02-Apr-2016 23:02

Ang pinakamalaking pangkat ng mga guro ay dumating sa Pilipinas noong 1901 lulan ng barkong Thomas.

Itinalaga sa Maynila at mga lalawigan ang mga gurong ito na binansagang Thomasites.

Ang Gobernador heneral : pinakamataas na pinuno na hinirang ng hari ng Espanya upang mamuno sa kolonya p angulo ng Real Audencia o ang kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas maaari niyang ipagpaliban ang pagpapatupad ng batas kung sa akala niya ay di napapanahon para sa Pilipinas .

Tinatawag itong cumplase Vice Real Patron- titulo din ng gobernador heneral bilang pinakamataas na kinatawan ng hari ng Espanya na may titulong Real Patron upang maiwasan ang pagmamalabis ng gbernador heneral , isinasagawa ang imbestigasyong tinatawag na residenciavisitador-isang opisyal ng pamahalaan ng Espanya na ipinadadala sa kolonya upang siyasatin ang paraan ng pamamahala nito .

mga taong maaaring di magbayad ng tributo : Kastilang dito nakatira sa Pilipinas mga prayle mga inulila ng mga opisyales na Kastila mga cabeza de barangay Principalia mga tapat na katutubong sundalo mga matatandang may edad na animnapu (60)nakukolektang pera ay ginagamit sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng pagtatayo ng simbahan , paaralan , gusali at iba pa maaaring mabayaran ang tributo sa pamamagitan ng salapi o produkto ngunit kapag marami ang ani , binababaan ng presyo at pinipilit ang mga tao na magbayad ng salapi .

Dahil sa di makatarungang paniningil ng buwis , nag- alsa ang mga Pilipino laban sa mga Kastila6. pangangalaga sa mga may kapansanan , mahihirap at kapuspaladnagsilbing bangko komersyal ng mga negosyante ipinautang ng mga prayle ang mga salapi at kumita ng malaking interes dumating ang panahon at naubos ang pondo .

Ang halimbawa nito ay ang mga Protestante na nagtatag ng Silliman University sa Dumaguete sa isla ng Negros noong 1901.

Mararamdaman ang epekto ng pananakop ng mga Amerikano sa Sistema ng pampublikong edukasyon na itinayo nito sa bansa.

OBRAS PIAS pondong kaloob ng mga mayayamang tao sa mga relihiyosong orden inilalaan para sa gawaing pagkakawanggawa sa mga sumusunod : 1. Di- nakabayad ng pagkakautang ang mga negosyante dahil sa pagkalugi sa mga lumulubog at nawawalang galyon .7.

Ang Real Compania de Felipinas Ika-10 ng Marso 1785 nang itatag ang Real Compania de Felipinas .

ANG POLO p inairal ng sapilitan ang patakarang polo y servicio sa Pilipinas pinilit ang lahat ng mga kalalakihang may gulang na 16 hanggang 60 na maglingkod sa pamahalaan sa loob na 40 araw sa isang taonp olista - tawag sa mga kalahok sa polo kailangan silang gumawa ng mga daan , gusali , simbahan at tulay nagtratrabaho ng walang tigil at walang pahinga a ng mga maykaya ay hinahayaang magbayad ng falla o multa sa halip na magtrabaho .

m agandang epekto : - dahil sa kalakalang Galyon umunlad ang Maynila - malaking kita ng pamahalaan ay nakadagdag sa pananalapi ng bansahindi gaanong mabuting epekto ng Kalakalang Galyon : - napabayaan ang pamamahala sa mga lalawigan at pagpapaunlad ng pagsasaka at ang iba pang industriya - nakaranas ang mga tao ng kakulangan sa pagkain3.m ay multa ang mga magsasakang hindi makatupad sa itinakdang aanihin . Noong una , ang mga polista ay inaabot ng 40 araw sa paggawa subalit binabaan at ginawang 15 araw noong 1884.h indi magandang epekto : - napabayaan ang mga pananim sapagkat - ipinadadala sila sa malalayong lugar para magtrabaho - napalayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay na umaasa sa kanila upang mabuhay - naging sanhi ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol5.Mostly my attitude was “ #don’tcrossthestreams Another true story: Years ago colleague who was new in town messaged me once on OK Cupid and we went for a friendly coffee before we knew we’d be working together. Upon being “introduced” at work, we never mentioned or even hinted that we had met each other before in any other context. If your coworker has got overall good intentions and is also feeling awkward about what to do next like, “” and then block him. Blocks are often necessary to make a social site usable.… continue reading »


Read more